Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa DREWNOSTYL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mebli dziecięco-młodzieżowych marki PINIO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2.W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa DREWNOSTYL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mebli dziecięco-młodzieżowych marki PINIO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma P.P.H.U. DREWNOSTYL Zenon Błaszak ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – 06.05.2016


Zakup szlifierki szeroko taśmowej – 1 szt. oraz centrum obróbczego CNC – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 1 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 – 19.10.2016


Zakup oprogramowania do produkcji mebli – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 2 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 – 02.11.2016


Sprężarka łopatkowa wraz z osprzętem (osuszacz oraz zbiornik wyrównawczy) – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 3 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 4/2016 – 02.11.2016


Stacje robocze – 4 szt.

Zapytanie ofertowe nr 4 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – 02.06.2017


Zakup okleiniarki wąskich krawędzi – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – 02.06.2017


Zakup pilarki panelowej – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 – 21.07.2017


Zakup układu nawilżania powietrza – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 – 21.07.2017


Zakup układu odpylania – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 – 22.01.2018


Dostawa i montaż wiertarko-kołczarki sterowanej numerycznie

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 – 02.02.2018


Stanowisko do szlifowania - 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 – 02.02.2018


Stoły szlifierskie - 2 szt.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 w pliku pdf tutaj
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy do pobrania tutaj
Informacja o wynikach postępowania w pliku pdf tutaj

kontakt:
PINIO | DREWNOSTYL
Rudniki 5, 64-330 OPALENICA
info@pinio.com.pl
INFOLINIA: 505 477 911